Trước khi thực hiện thủ giải thể công ty thì công ty đó phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty tại Phòng Đăng kí kinh doanh nơi đặt chị nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh. Thủ tục giải thể công ty được thực hiện qua các bước như sau:

– Công bố thông tin về việc giải thể công ty: đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia

– Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan: sau khi công bố thông tin về việc giải thể công ty thì phải gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vuh hải quan để giải thể công ty

– Thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế: sâu khi có xác nhân không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi công ty đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết dịnh đóng cửa mã số thuế công ty

– Thủ tục tại cơ quan đăng kí doanh nghiệp; sau khi nhận được quyết định đóng cửa mã số thuế thì sẽ cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể

– Trả con dấu của công ty

– Cuối cùng là trả giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của công ty

Đối với thủ tục giải thể công ty cổ phần:

Biên bản họp về việc giải thể và quyết định về việc giải thể phải thực hiện với Đại hội cổ đông. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

Đối với thủ tục giải thể công ty TNHH

Biên bản họp về việc giải thể, quyết định về việc giải thể và biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ là của Hội đồng thành viên Công ty TNHH

Nhìn chung, thủ tục giải thể công ty tương đối phức tạp, nó đòi hỏi thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Do vậy, khi muốn tiến hành thủ tục giải thể công ty thì cần phải liên hệ với cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính để có những hướng dẫn cụ thể.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here