Thực tế, trong các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp vẫn luôn là thủ tục gây ra cho doanh nghiệp nhiều khó khăn vướng mắc nhất. Doanh nghiệp có thể giải thể trong trường hợp nào? Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì? Thủ tục giải thể doanh nghiệp? Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì? Là những câu hỏi được gửi đến hòm thư tư vấn của Công ty Luật PhamLaw. Trong khuôn khổ bài viết này, công ty Luật PhamLaw xin được giới thiệu về một trường hợp doanh nghiệp phải giải thể: công ty cổ phần phải giải thể khi không đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, có 02 trường hợp doanh nghiệp giải thể tự nguyện là giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; hoặc hết thời hạn hoạt động nêu trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn. Và 02 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc giải thể là khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc khi doanh nghiệp không đủ số lượng thành viên/cổ đông tối thiểu theo quy định của pháp luật (số lượng cổ đông tối thiểu của công ty cổ phần là 03 và không hạn chế số lượng tối đa) trong vòng 06 tháng mà không thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp công ty cổ phần không đủ số lượng 03 cổ đông tối thiểu trong vòng 06 tháng mà không thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp thì phải giải thể công ty. Trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần được thực hiện như sau:

Bước 1: Giải thể chi nhánh, VPĐD của công ty (nếu có);

Bước 2: Họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần và ban hành quyết định giải thể công ty

Trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày ban hành quyết định giải thể, công ty phải gửi quyết định đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế, người lao động và chủ nợ (nếu có). Đồng thời, niêm yết thông báo giải thể tại địa chỉ trụ sở chính công ty

Trường hợp công ty phải gửi quyết định đến chủ nợ, phải kèm theo phương án giải quyết nợ.

Bước 2: Quyết toán thuế và khóa mã số thuế tại chi cục Thuế

Bước 3: Trả con dấu pháp nhân tại cơ quan Công an (Phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội) nếu con dấu công ty được sử dụng trước ngày 01/07/2015

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.