Hiện nay, do nhu cầu kinh doanh thì các loại hình công ty được thành lập lên rất nhiều. Nhưng bên cạch đó thì nhận thấy có một số công ty cũng tiến hành thủ tục giải thể công ty. Vậy có những loại thủ tục giải thể công ty nào?

Công ty là chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận. Thực tế cho thấy có nhiều công ty dù không hoạt động nữa nhưng không có thông báo tạm ngừng hoạt động, không giải thể doanh nghiệp do ngại thủ tục và hồ sơ phức tạp, tốn nhiều thời gian. Việc này khiến cho công tác quản lý doanh nghiệp của nhà nước gặp khó khăn và các chủ sở hữu cũng thiệt hại về tài sản ngày càng tăng dần theo thời gian. Dựa theo đặc điểm thì công ty được chia ra thành một số loại hình công ty tiêu biêu như; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh….

Công ty cổ phần là là hình thức doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ toàn bộ thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là những cổ đông.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại nhình doanh nghệp có tư cách phân được pháp luật thừa nhận là sự ràng buộc của pháp nhân với công việc mà pháp nhân lãnh trách nhiệm, TNHH chính là cá nhân chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có sự liên kết giữa các nhân góp vốn để hoạt động dưới hình thức công ty.

Từ các đặc điểm trên cho thấy từng loại công ty có tính chất đặc thù riêng, các cách tiến hành thành lập là không hoàn toàn giống nhau. Như vậy thì khi tiến hành các thủ tục để giải thể công ty cũng phải khác nhau tương ứng với các loại hình công ty. Tuy nhiên, giữa thủ tục giải thể công ty cổ phầnthủ tục giải thể công ty TNHH cũng có một số điểm giống nhau cơ bản

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here