Oracle Documaker là giải pháp EDA (Enterprise Document Automation) được sử dụng rộng rãi nhất. Documaker tự động tạo ra, quản lý và cung cấp truyền thông doanh nghiệp cho khách hàng và các bên liên quan, khi nào và bằng cách nào họ muốn chúng bằng in, email, tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội hoặc bất kỳ định dạng nào khác. Một hệ thống dựa trên quy tắc, Oracle Documaker tự động hoá các tài liệu, cải tiến truyền thông và dịch vụ khách hàng trong khi đạt được mức độ hiệu quả cao hơn và giảm chi phí.

Ưu điểm: dễ sử dụng, thực sự dễ cài đặt không thể hài lòng hơn bởi một phần mềm. Nó đã giúp doanh nghiệp của chúng tôi đạt được tiềm năng kinh doanh thật sự của nó.

Nhược điểm: Có thể thực sự phức tạp để thiết lập ban đầu, vì vậy đây là một sự trừ đi đối với tôi, mặt khác đây là chi phí một lần bạn phải trả để sử dụng phần mềm tuyệt vời như vậy.

Ưu điểm: Hỗ trợ tuyệt vời về phổ rộng các công cụ quản lý tài liệu, xử lý hàng loạt nhanh chóng và tùy chỉnh kết quả

Nhược điểm: Bảng điều khiển, Analytics và báo cáo cần thêm thời gian cho thiết lập ban đầu, nhưng khác với việc sử dụng hàng ngày là thân thiện và nhanh chóng

Tham khảo phần mềm lưu trữ hình ảnh docpro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.